Sisene Green IT kliendikeskkonda

Tähelepanu sülearvuti Lenovo X1 Carbon kasutajad

Avaliku julgeoleku huvides ja koostöös asjaomaste Euroopa Liidu asutustega soovib Lenovo vabatahtlikult tagasi kutsuda ThinkPad X1 Carbon 5-nda põlvkonna sülearvuteid, mis on toodetud 2016. aasta detsembrist kuni 2017. aasta oktoobrini.

Lenovo on leidnud, et piiratud arvul sellistel sülearvutitel võib olla lahti kruvi, mis omakorda võib kaasa aidata sülearvuti aku ülekuumenemisele ja mõningatel piiratud juhtudel võib põhjustada suitsu ja sulamist. Lenovo on teada saanud kolmest kliendist, kes teatasid aku ülekuumenemise kohta, mille tagajärjel tekkis ainult sülearvutile kahju. Lenovo ei ole saanud ühtegi aruannet kahju kohta mis tahes isikule ega varale, välja arvatud sülearvuti. Sülearvutid, mis on valmistatud 1. novembril 2017 või hiljem, ei mõjuta.

Lenovo pakub viivitamatult teeninduskontrolli kõigile mõjutatud ThinkPad X1 Carbon 5-nda põlvkonna sülearvutitele, mis on toodetud eespool nimetatud kuupäevade vahel. Mõjutatud süsteeme saab tuvastada masina tüübi, seerianumbri ja ehituse kuupäeva järgi.

Kinnitamaks, kas teie ThinkPad X1 Carbon 5. põlvkonna sülearvuti (masina tüübid: 20HQ, 20HR, 20K3, 20K4) on mõjutatud, külastage tagasikutsumise saiti https://support.lenovo.com/X1C_5GEN_RECALL  ja järgige juhiseid.

Kui andmed näitavad, et olete soetanud ThinkPad X1 Carbon 5. põlvkonna sülearvuti, mis võib olla selle tagasikutsumisega kaetud. Lenovo soovitab teil:

  1. katkestage kohe mõjutatud sülearvuti kasutamine; ja
  2. võtke ühendust Lenovo teenustega või volitatud garantiiteenuste pakkujaga, et planeerida kohtumine oma sülearvuti kontrollimiseks.

GreenIT-st soetatud arvutite osas teeme seerianumbrite järgi ise kindlaks ohustatud tooted ning võtame ise kasutajatega ühendust!

Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke ühendust GreenIT müügijuhiga või volitatud garantiiteenuste pakkujaga telefonil +372 660 0800.

Kui pöördute tehnilise toe esindaja poole, palun teavitage neid, et helistate ThinkPad X1 Carbon 5-nda põlvkonna sülearvuti väljavõtmise viitega.